25 Aprilie 2017 – Forumul Seniorilor, eveniment in premiera pentru Romania

Forumul Seniorilor – vocea persoanelor vârstnice în apărarea și promovarea unei îmbătrâniri demne și active în România

Confederația Caritas România, împreună cu Asociația C.A.R.P. „Omenia” București, partener în cadrul proiectului “Cetățeni Activi la Puterea a Treia”, are onoarea de a vă invita la Forumul Seniorilor, eveniment ce va avea loc în data de 25 aprilie 2017, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu, Bld. Iancu de Hunedoara Nr. 54, sector 1, București.

Forumul Seniorilor este un spațiu de comunicare între parlamentarii români și reprezentanții seniori ai Parlamentului Seniorilor – for consultativ care apără și promovează interesele persoanelor vârstnice. Cei 9 membri ai acestui for vor prezenta în cadrul Forumului un document de poziție și o platformă program ce cuprinde recomandări pentru crearea unui cadru legislativ favorabil unei îmbătrâniri demne și active.

Până în anul 2060, România se va situa pe locul al doilea la capitolul îmbătrânirea populației. Fără o direcție clară și fără politici publice coerente, persoanele vârstnice riscă să devină cel mai afectat segment de populație. În cadrul unui proces de consultare din cadrul proiectului, denumit “Caravana Cafenelelor Seniorilor” au fost identificate problemele stringente ale vârstnicilor din România: veniturile insuficiente, lipsa serviciilor socio-medicale, lipsa unor spații pentru recreere și socializare, la care se adaugă o percepție eronată a vârstnicului care creează o prăpastie prea mare între generații.

Proiectul Cetățeni Activi la Puterea a Treia a contribuit la creșterea capacității persoanelor vârstnice de a participa activ la influențarea deciziilor și a politicilor publice și valorizarea publică a persoanelor vârstnice prin promovarea imaginii unei bătrâneți utile social și creșterea respectului față de seniori în rândul politicienilor și a generațiilor tinere.

În acest context, am fi deosebit de onorați să acceptați invitația noastră de a participa la Forumul Seniorilor, eveniment ce se va bucura de prezența Excelenței Sale Dl. Urs HERREN, Ambasadorul Confederației Elveției, a membrilor Guvernului și ai Parlamentului României, a reprezentanților societății civile și ai grupurilor de inițiativă care apără interesele și drepturile persoanelor vârstnice din România.

Vă rugăm să confirmați participarea Dvs. prin completarea și transmiterea formularului de participare anexat, la adresa caritas@caritasromania.ro, persoană de contact Cristina Petian (+40 742 051 762), până cel târziu vineri, 21 aprilie 2017.

Proiectul „Cetățeni Activi la Puterea a Treia” este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.