Recrutam translatori voluntari pentru comunicarea cu refugiatii / We are looking for volunteer translators to work with refugees

Logo_refugiatiLogo_refugiati_EN

Știi să vorbești limba arabă sau persană (farsi)? / Do you know Arabic or Persan (Farsi)?

Un număr mare de refugiați (cei mai mulți din Siria, Irak, Afghanistan) tranzitează în aceste săptămâni Europa de sud est în direcția Europei occidentală. Ei au plecat din țările lor în căutare de protecție și a unei vieți în siguranță, fără război și sărăcie. În Serbia și Ungaria, țări vecine cu România, în fiecare zi ajung câteva mii de persoane. În România până acum numărul refugiaților este mic. Dar pentru noi, organizațiile Caritas din România, este important să fim pregătiți. Una dintre provocările cele mai importante în cazul sosirii unui număr mare de refugiați este comunicarea cu ei. Venind într-o țară necunoscută, pentru ei este esențial să aibă acces la informații. Dar și pentru noi, organizații umanitare, este important să avem posibilitate de a intra în contact direct cu beneficiarii noștri. Căutam translatori voluntari vorbitori de limbile arabă, persană și alte limbi vorbite de refugiați. Dorim să creăm o bază de date cu persoane care în situația în care va fi nevoie, au posibilitatea să lucreze împreună cu noi pentru a ajuta refugiații. Dacă dorești să te alături echipei noastre de voluntari, te rog să completez formularul de înregistrare. Prin complementarea formularului nu te obligi la nimic! Te vom contacta pentru a discuta detalii.


A large number of refugees (most of them from Syria, Iraq and Afghanistan) are transiting Southeastern Europe these weeks heading for Western Europe. They left their countries looking for protection and a life in safety and without war and poverty. In Serbia and Hungary, neighboring countries to Romania, several thousands of people arrive every day. In Romania the number of refugees is low until now. But for us, Caritas organizations in Romania, it is important to be prepared. One of the challenges in case, a large number of refugees arrives, is communication. Coming to an unknown country for them it is essential to have access to information. But also for us as humanitarian organizations it is important to have the possibility to get in direct contact with our beneficiaries. We are looking for volunteer translator speaking Arabic, Persian (Farsi) and other languages used by refugees. We wish to create a database with persons, who in a situation of need, have the possibility to work together with us in order to support refugees. If you would like to join our volunteer teams, please complete the registration form. Filling in this form does not constitute any obligation! We will discuss you to discuss further details.