Istoric Caritas Romania

Caritas – Încredere. Întrajutorare. Caritate.

Caritas este o organizaţie internaţională, prezentă în 165 de ţări din lume şi care ajută anual 24 de milioane de persoane aflate în dificultate prin intermediul a peste 440.000 de angajaţi şi a 625.000 voluntari.  Organizaţia coordonează şi desfăşoară activitatea socio-caritativă a Bisericii Catolice pe a cărui învăţătură socială îşi fundamentează toate acţiunile. Caritas îi sprijini pe cei săraci şi marginalizaţi social să se exprime şi să recâştige dreptul la o viaţă decentă şi demnă prin programe complexe de asistenţă socială şi prin acţiuni caritabile şi umanitare.
 
Scurt istoric
 
Organizaţiile Caritas din România şi-au reluat activitatea începând cu anul 1990, abordând sistematic problemele sociale ale comunităţii. Modul de structurare al organizaţiilor a urmărit sistemul administrativ al diecezelor din România.

În anul 1994, organizatiile Caritas Romano – Catolice active în Româniala acea dată au înfiinţat Confederaţia Caritas Romania – organizaţie neguvernamentală de tip reţea menită să reprezinte la nivel naţional şi internaţional interesele membrilor săi. De-a lungul anilor, activitatea caritativă a fost promovată şi dezvoltată şi de organizaţiile Caritas Greco-Catolice înfinţate şi afliate ulterior Confederaţiei Caritas România. În prezent, aceasta este compusă din 10 organizaţii: Organizaţia Caritas Alba-Iulia, Centrul Diecezan Caritas Iaşi, Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara, Asociaţia Caritas Bucureşti, Caritas Catolica Oradea, Organizaţia Caritas Satu Mare, Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, Caritas Eparhial Oradea, Asociaţia Caritas Greco-Catolic Maramureş.

Programele Caritas Romania

De-a lungul existenţei sale Confederaţia Caritas România a dezvoltat şi coordonat la nivel naţional o serie de programe ale căror proiecte au fost implementate de organizaţiile membre care acţionau direct la nivel local. Ele erau sprijinite în dezvoltarea structurilor proprii prin furnizarea unor sesiuni de formare, prin diseminarea informaţiilor şi prin asigurarea de resurse materiale.

Dintre aceste programe amintim în specialProgramul de Ingrijire la Domiciliu. Îngrijirea la domiciliu – ca strategie de confruntare cu îmbătrânirea populaţiei, asociată cu sărăcia persoanelor vârstnice în special a celor din mediul rural – suplimentează îngrijirea şi asistenţa informală prestată de aparţinători, vecini şi voluntari cu servicii profesionale eficiente având costuri moderate. Cu sprijinul financiar şi sub îndrumarea metodologică a Deutscher Caritasverband, începând cu anul 1994 acest sistem de asistenţă la domiciliu a persoanelor vârstnice a fost implementat de organizaţiile Caritas şi în ţara noastră. Cu timpul, finanţarea funcţionării acestui tip de serviciu a fost preluată parţial de comunităţile locale, Caritas colaborând cu autorităţile locale şi judeţene. Îngrijirea la domiciliu s-a dovedit a fi un factor de consolidare a societăţii civile, reuşind să îmbine responsabilităţile private ale familiei şi comunităţii cu responsabilităţile în domeniul social.

Alte programe pe care Caritas România le-a coordonat şi sprijinit în lansarea şi implementarea lor au fost: consilierea persoanelor cu nevoi speciale, intervenţia în situaţii de uregnţă provocate de calamităţi naturale şi programe de prevenţie si consiliere anti-drog.

În prezent Confederaţia Caritas România îşi concentrează activitatea în următoarele direcţii: lobby şi advocacy, capacity building, interventii in caz de dezastre naturale, cooperare internaţională,  Iniţiativele şi luarile de pozitie ale CCR sunt fundamentate pe date si fapte furminzate de org membre, ca urmare a experientei directe cu benficiarii.
 
Amploare nationala

La nivel naţional, activitatea organizaţiilor Caritas se desfăşoară în 25 de judeţe şi este concentrată pe domenii de specialitate în cadrul cărora se furnizează diverse servicii de asistenţă socială complexă: îngrijire la domiciliu, servicii socio-medicale pentru bătrâni şi persoane cu dizabilităţi, asistenţă directă şi consiliere, centre de zi pentru copii, tineri si bătrâni, cămine de bătrâni,  activităţi de integrare comunitară şi profesională pentru persoane defavorizate social, intervenţie direct şi programe de reconstrucţie în caz de calamităţi naturale. Dimenisunea şi extinderea acestor activităţi desemneaza reţeaua Caritas ca fiind cel mai mare furnizor de servicii sociale privat non-profit din ţară.

Apartenenţa la reţele

Caritas România este membră a unor reţele naţionale şi internaţionale: Caritas Europa, Caritas Internaţionalis, FOND, RENASIS, FFIDR şi Age-Platform. Impactul social ridicat al  activităţilor desfăşurate de Caritas este recunoscut şi de diferite instituţii europene. Caritas Europa, din care face parte şi Caritas Romania, este ONG partener strategic al Comisiei Europene în probleme sociale. Citeste mai mult despre retelele din care face parte Caritas Romania