In premiera, Romania va avea un Parlament al Seniorilor

 


seniori_activi_caritas

 

Confederaţia Caritas România, în parteneriat cu Asociația C.A.R.P. „Omenia” București, își propune să apere interesele și imaginea vârstnicilor din România, prin lansarea proiectului Cetățeni Activi la Puterea a Treia”, ce va fi implementat în perioada 01.01.2016 – 30.04.2017. 

În condițiile în care 67% din cetățenii vârstnici din România nu își cunosc drepturile și nu sunt informați cu privire la acestea[1], proiectul are ca principal scop să crească capacitatea persoanelor vârstnice de a participa într-un mod activ la influențarea deciziilor și a politicilor publice care îi vizează în vederea creării condițiilor favorabile pentru o îmbătrânire activă și sănătoasă, dar și cu scopul de a dezvolta o imagine corectă și demnă a vârstnicului în societatea românească.

În cadrul activităților proiectului vor fi implicați în mod direct peste 300 de seniori care își vor dezvolta competențele și abilitățile în a-și formula și cere drepturile îndelung absente de pe agendele publice. Activitățile principale ale proiectului vizează consultări regionale în 9 orașe mari ale țării, cu persoane vârstnice și reprezentanți ai autorităților publice locale, creșterea competențelor vârstnicilor în domeniul advocacy și alte evenimente de vizibilitate adresate publicului larg.

În premieră în România, se vor pune bazele unui Parlament al Seniorilor, format din 8 membri, care va milita pentru politici publice prin monitorizarea legislației dedicată persoanelor vârstnice și va crea cadrul pentru o îmbătrânire activă, sănătoasă și demnă. Irlanda este una dintre țările Uniunii Europene care are un Parlament al Seniorilor, ce reunește peste 100.000 de membri consultați.

Proiectul „Cetățeni Activi la Puterea a Treiaeste co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile, runda 2 – Programul de Cooperare Elvețiano-Român, are o durată de 16 luni și un buget total de 84.619,60 CHF, din care 74.999,60 reprezintă co-finanțarea din partea Elveției.

Pentru informații suplimentare despre proiectul „Cetățeni Activi la Puterea a Treiane puteți contacta prin e-mail la ionut.ardeleanu@caritasromania.ro sau prin telefon la 0752.001.437, persoană de contact Ionuț Ardeleanu, Specialist PR, proiect „Cetățeni Activi la Puterea a Treia” sau Maria Crângașu, Manager de Proiect (maria.crangasu@caritas.org.ro)

***

Confederaţia Caritas România, organizaţie neguvernamentală de tip reţea cu o istorie de 20 ani, are rolul de a reprezenta la nivel naţional şi internaţional cele 10 organizaţii Caritas active în România. Caritas abordează sistematic şi structurat problemele sociale ale comunităţilor răspunzând nevoilor persoanelor aflate în dificultate. La nivel naţional, organizaţiile Caritas derulează programe de asistenţă socială complexă: îngrijire socio-medicală la domiciliu, pentru bătrâni şi persoane cu dizabilităţi, educaţie pentru prevenirea dezastrelor naturale, intervenţie directă în caz de calamităţi, asistenţă directă şi consiliere pentru familii, centre de zi pentru copii şi tineri, activităţi de integrare comunitară şi profesională pentru persoane defavorizate social. Confederaţia Caritas România este membră în reţelele internaţionale şi naţionale: Caritas Internationalis, Caritas Europa şi FOND. Mai multe detalii pe www.caritasromania.ro

Asociația C.A.R.P. „Omenia” București este o asociație neguvernamentală, de întrajutorare mutuală și protecție socială pentru persoanele vârstnice, având în prezent peste 43.000 de membri. Misiunea Asociației C.A.R.P. „Omenia” este ajutorarea financiară, materială și socială a membrilor săi, asigurarea drepturilor acestora la un trai decent și de calitate. De asemenea, asociația promovează îmbătrânirea activă și încurajează participarea vârstnicilor în societate ca deținători de drepturi, cetățeni și consumatori, îmbătrânirea într-o mai bună stare de sănătate fizică și mentală, posibilitatea de a lucra pentru o perioadă mai lungă cu mai multe facilități de formare și condiții de muncă adaptate lor, și de a se bucura de o viață demnă. Mai multe detalii pe www.carp-omenia.ro


[1] Conform “Barometrului de opinie privind situatia serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, 2015, lansat de Rețeaua SenioriNET, http://goo.gl/JNHuh9