PROPUNERE DE POLITICA PUBLICA PRIVIND FINANTAREA SUSTENABILĂ SI EFICIENTĂ A SERVICIILOR SOCIALE IN ROMANIA

Scopul propunerii este elaborarea unui cadru legislativ și metodologic, coerent și unitar la nivel național, pentru finanțarea sustenabilă a serviciilor sociale și pentru utilizarea transparentă și eficientă a fondurilor publice.