Serviciile de ingrijire la domiciliu – o provocare in contextul Strategiei nationale pentru imbatranire activa si protectie a persoanelor varstnice

– 7.5% dintre vârstnicii români peste 65 de ani (aproape 900.000 de persoane) trăiesc în sărăcie extremă, faţă de o medie europeană de 7%. (Eurostat, EU-SILC, 2013)
– 1 din 5 vârstnici din România are nevoie de servicii de îngrijire la domiciliu, dar doar 0.23% dintre aceştia beneficiază de aceste servicii.
– Peste 350 000 persoane în România au nevoie de îngrijiri la domiciliu însă din bugetul cumulat al CNAS şi MMFPSPV au fost plătite în 2012 servicii la domiciliu pentru 29.306 persoane.

Peste 81% dintre furnizorii de servicii de îngrijire la domiciliu s-au confruntat cu o cerere crescută a serviciilor din partea persoanelor vârstnice.
Strategia naţionala pentru îmbătrânire activă şi protecţie a persoanelor vârstnice, lansată spre consultare publică de către Ministerul Muncii nu reflectă pe deplin problemele cu care se confruntă vârstnici şi mai ales accesul precar la servicii sociale şi medicale.

Confederaţia Caritas România şi partenerii săi: Fundaţia Crucea Alb Galbenă, Asociaţia Habilitas, Asociaţia ADAM şi Asociaţia Four Change vă invită să participaţi la masa rotundă “Serviciile de îngrijire la domiciliu – o provocare în contextul Strategiei naţionale pentru îmbătrânire activă şi protecţie a persoanelor vârstnice”.
Evenimentul va avea loc în ziua de 19 februarie 2015, între orele 9.00-15.00, la Hotel Marshall, situat pe strada Dr. Emanoil Bacaloglu, nr.2, Sector 2,. Bucureşti.
Obiectivul mesei rotunde este de a identifica soluţii concrete la problemele cu care se confruntă persoanele vârstnice din România, care să fie transpuse în măsuri şi acţiuni legislative de către autorităţile publice locale şi naţionale.
În cadrul evenimentului vor participa reprezentanţi ai Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi furnizori de servicii de îngrijire la domiciliu.
În contextul lansării spre consultare a Strategiei naţionale pentru îmbătrânire activă şi protecţie a persoanelor vârstnice de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, membrii Reţelei Seniorinet atrag atenţia asupra necesităţii de a dezvolta la nivel local parteneriate pe termen lung între autorităţile locale şi furnizorii de servicii, ca soluţie pentru accesul persoanelor vârstnice la servicii sociale şi medicale.

De asemenea Reţeaua SenioriNet propune parteneriate strategice la nivel local, care să permită furnizarea eficientă a aşa numitelor „servicii integrate”: servicii medico-sociale, servicii mobile de îngrijire, cu caracter pluridisciplinar. În prezent, serviciile sociale şi cele medicale sunt foarte greu de alăturat, din pricina unui sistem diferit de tarifare, standarde de calitate, acreditare, salarizare etc.

***
Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „SenioriNet – reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice” şi face parte dintr-un ciclu de 16 mese rotunde de dialog social care urmăresc identificarea nevoilor existente la nivel local privind îngrijirea la domiciliu şi promovarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în rândul autorităţilor locale.
Proiectul „SenioriNet – reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice” este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Pentru orice informaţii şi confirmări, ne puteţi contacta la e-mail office (@)4change.ro sau telefon 31 432 84 19 persoană de contact Rodica Nenov, Responsabil Comunicare.